["\/","about","contact","blog","article","newsletter","info","shop","product","cart","\/","shop","enoturismo","origin","wines","contact","enoturismo","origin","wines","shop","enoturismo","origin","wines","contact"]
Us esperem a la casa de turisme rural www.casacomalats.cat
  0

ET PODEM AJUDAR?

TERMES I CONDICIONS

 

Gràcies per visitar aquesta pàgina web. Li recomanem que llegeixi atentament aquest document cada vegada que accedeixi per comprovar si ha patit algun canvi i l'abandoni si no està d'acord amb el mateix, ja que l'ús de la pàgina web implica l'expressa i plena acceptació d'aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi al mateix.

 

Aquest Avís Legal es veu complementat per: (i) les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets de la pàgina web i que s'entendran igualment acceptades pel mer ús d'aquests serveis; (ii) la Política de cookies; i (iii) la Política de Privacitat.

 

 

Propietat de la  pàgina web i definició de termes

 

El present avís legal recull els Termes i Condicions Generals que regeixen l'accés i l'ús de la pàgina web http: // www.vallesmercat.com, de la qual és titular la companyia mercantil LA PLANETA COMALATS SL (en endavant " CELLER COMALATS "), domiciliada a C / MAJOR 40 25217 AMETLLA DE SEGARRA , NIF B25680455 i adreça de correu electrònic INFO@COMALATS.CAT

 

Els termes "nosaltres", "nostre" i " CELLER COMALATS " es refereixen a LA PLANETA COMALATS SL . i qualsevol de les seves filials o entitats del seu grup societari i s'usen de la forma més apropiada segons el context CELLER COMALATS . "Vostè" fa referència a qualsevol persona que accedeixi o utilitzi a aquesta pàgina web.

 

Aquesta pàgina web s'ofereix de manera gratuïta "quan és possible" i "tal com està". Reservat el dret de restringir, suspendre o cancel·lar, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés a aquesta pàgina web, a una part de la mateixa oa qualsevol funcionalitat específica incorporada a la pàgina. Així mateix, ens reservem el dret de retirar lliurement qualsevol dels continguts allotjats en ella .

 

Els nostres drets sobre la pàgina web

Tots els drets d'autor i altres drets de propietat intel·lectual referents a el disseny, els textos, dibuixos i imatges en general d'aquesta pàgina web són propietat de CELLER COMALATS o han estat inclosos en la mateixa amb l'autorització del seu corresponent propietari i es troben degudament registrats. 

 

Es pot navegar per aquesta pàgina web, reproduir els textos per mitjà d'impressió i realitzar descàrregues d'aquests o de fotos o vídeos (si escau) a un disc dur o als efectes de distribució a altres persones físiques. No obstant això, tot això es pot fer sempre que es respecti la legislació relativa als drets d'autor i s'esmenti la font de procedència. Està prohibit reproduir total o parcialment aquesta pàgina web amb fins de lucre comercial, així com modificar els seus continguts de qualsevol manera o incorporar aquests a una altra feina, publicació o pàgina web, sense l'autorització prèvia, expressa i per escrit de CELLER COMALATS .

 

Les marques registrades, logotips, caràcters i marques de servei incorporades en aquesta pàgina web pertanyen a cadascuna de les empreses que aquesta web representa . En cap cas s'interpretarà que els continguts d'aquesta pàgina web impliquen la concessió d'alguna autorització o dret a per utilitzar qualsevol de les marques comercials incorporades a la pàgina. El seu ús fora del previst en aquests Termes i Condicions, queda estrictament prohibit. El Grup CELLER COMALATS defensarà els seus drets de propietat industrial amb el màxim rigor que permeti la llei.

 

Les seves responsabilitats i drets sobre els seus continguts

Si és el cas, i sempre que sigui possible incloure continguts de tercers a la pàgina web, qualsevol contingut que ens enviï per ser publicat en aquesta pàgina web (inclosos imatges, textos, preguntes, comentaris, suggeriments o similars) el podrem utilitzar en els termes permesos per la legalitat vigent, pel que és possible que en algun cas li demanem que signi i ens envieu algun tipus de document de cessió de drets per poder publicar determinats continguts.

 

En qualsevol cas, sempre que ens faci arribar qualsevol material, vostè garanteix (pel sol fet d'enviar-) que és el titular legítim de les dades que va a publicar o que ha obtingut el consentiment inequívoc de les persones les dades va a difondre, així com que compta amb els drets de propietat intel·lectual i de tots els drets morals sobre les imatges que va a afegir, inclosos amb caràcter enunciatiu i no limitatiu els drets de reproducció, distribució, transformació, explotació, exhibició i comunicació pública.

 

En general, queda prohibit enviar materials o realitzar qualsevol acte sobre la pàgina (com ara enginyeria inversa o hacking) que, segons el parer de CELLER COMALATS , es pugui considerar inadequat o que estigui prohibit d'acord amb la legislació aplicable a aquesta pàgina web. CELLER COMALATS lliurarà a les autoritats tots aquells materials o evidències que sospiti que incompleixen la legislació vigent i ajudarà activament a la justícia en la persecució de l'infractor, incloses amb caràcter enunciatiu i no limitatiu les següents accions:  

 

  • Qualsevol acte que constitueixi incompliment de la privacitat (incloses les transferències a la pàgina web d'informació privada sense l'autorització de la persona afectada) o de qualsevol altre dels drets legals de les persones físiques;
  • Usar aquesta pàgina web per difamar o calumniar CELLER COMALATS , els seus empleats o altres persones físiques, o actuar de tal manera que es desacrediti el bon nom de CELLER COMALATS ;
  • Transferir a la pàgina web arxius que continguin virus que puguin causar danys a la propietat de CELLER COMALATS o a la propietat de persones físiques; i
  • Ubicar en aquesta pàgina web o transmetre a la mateixa qualsevol material no autoritzat, inclòs amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, tot aquell material que pogués causar, segons el parer nostre, molèsties o perjudicis, o bé que violi els sistemes o la seguretat de la xarxa de CELLER COMALATS o de terceres persones, material que sigui difamatori, racista, obscè, amenaçador, de contingut pornogràfic o que presenti qualsevol forma d'il·legalitat en general. 

 

Protecció de dades de caràcter personal

Qualsevol dada personal enviat a les pàgines web de CELLER COMALATS queda emparat per la Política de Protecció de dades de caràcter personal exposada en el document de Política de Privadesa i Protecció de Dades Personals de CELLER COMALATS i que es troba en aquesta mateixa pàgina web.   

 

Limitació territorial

El material i la informació de CELLER COMALATS que apareixen en aquesta pàgina web han estat concebuts únicament per als usuaris d'Espanya. CELLER COMALATS no assumeix cap compromís en relació a amb que el material i la informació d'aquesta pàgina web siguin apropiats o estiguin disponibles en zones diferents a Espanya.   

 

 cookies

La política de CELLER COMALATS amb relació a l'ús de  cookies s'exposa en el document de Política de  cookies. 

 

Actualització d'aquestes condicions legals

Reservat el dret de realitzar canvis i correccions en aquesta nota legal. Consulteu aquesta pàgina periòdicament per revisar aquestes modificacions i informacions addicionals.

 

Contacte

Pot contactar amb CELLER COMALATS mitjançant la següent adreça de correu: INFO@COMALATS.CAT

Contacte

Pots posar-te en contacte amb nosaltres escrivint-nos un correu a l'adreça:

info@comalats.cat

O omplint el següent formulari

Més informació

Accepto